fotoğraf

 

   

Naci DAMLA                                                                                     Niyazi BALLAN

 

   

                       Fatih ÖZTÜRK                                            Garip FİŞNELİ                                            İsmail ÇEVİK

                        

 

 

   

                                                                                                    Zehra ARSLAN                                       

                                                                                                                                                 

İNFAZ BÜROSU

 • Hükümlü ve tutuklu mevcudunun çıkartılması, mevcudun kayıtlara uygunluğunun sağlanması,

 • Hükümlülerin gerçek kimliklerinin araştırılması,

 • Yoklama, sayım ve tasdiklerinin yapılması,

 • Kuruma gelen memurlar, öğrenciler ile yabancı uyrukluların durumlarının ilgili yerlere bildirilmesi,

 • Asker hükümlüleri için ilgili infaz mevzuatının uygulanması,

 • Hükümlü defteri ve dosyalarının muntazam tutulması,

 • Dosya ilamları, fişler, hüviyet, makbuz ve sair evrakın muntazam şekilde tutulması, düzenlenmesi, muhafazası, ilamların dikkatle incelenmesi, tereddüt edilen hususlar var ise Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi,

 • Birden fazla hürriyeti bağlayıcı ceza varsa içtima ve mahsup işlemlerine ilişkin infaz yazışmalarının yapılması,

 • Müddet namelerin tanzimi, şartla tahliye ve özel indirim hesapları, hesaplamalarda hükümlünün firar, isyan, disiplin durumunun nazara alınması,

 • Hükümlülerin fotoğraflarının çektirilmesi, bunların dosyalarına, yatma planlarına yapıştırılması, hapse çevrilmiş para cezası ilamı varsa infaz için sıraya konması ve infazın bu sıraya göre yapılması, vasilik ilamının alınmasının takibi,

 • Özel izin, mazeret izinleri ile iş arama izinlerine ilişkin taleplerinin alınması, yazışmalarının yapılması,

 • Tahliye işlemlerinin kontrol, tespit ve teyitlerinin yapılması, İyi Hal Kararının alınmasına esas olacak belgelerin ve emniyetli hükümlü belgelerinin hazırlanması,

Sevk işlemlerinin düzenlenmesi, hükümlülerin duruşmalarına, diğer il ve ilçelere gönderilmeleri, sevklerde emniyet tedbirlerinin alınması için jandarma kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi işleri yerine getirilir.

 

Ermenek Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster : Bilgi İşlem Bürosu - Mustafa ÇALIŞKAN
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.