EĞİTİM BİRİMİ

 Kurumumuz eğitim biriminde 1 Öğretmen ve 2 İnfaz Koruma Memuru görev yapmaktadır.

Kurumumuzda yürütülen eğitimin amacı; hükümlülere doğru davranış, tutum ve alışkanlıklar kazandırma, ahlaki değerlerini arttırmak, normal hayata yakınlaştırmak, tahliye sonrası topluma uyumlarını kolaylaştırmak ve yarıda kalan eğitimlerini tamamlama fırsatı sağlamaktır.

Bu amaçla;

Hükümlülere yönelik olarak eğitim ve öğretim hizmetleri ile sosyal, kültürel, sportif etkinlikler ve kütüphane çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Bu çalışmalar;

Okuma yazama kursları, meslek edinme kursları sosyal ve kültürel kurslar, çeşitli konularda bilgilendirme konferansları, tiyatro ve müzik çalışmaları, bilgi yarışması ve münazaralar, sportif çalışmalar kapsamında, voleybol, basketbol, masa tenisi ve futbol çalışmaları yapılmakta ve sportif kurslar düzenlenmektedir.

Tüm hükümlüler kurum kütüphanelerinde bulunan kitaplardan faydalanmaktadır.

Eğitim İlkeleri

Ceza infaz kurumunda kalan hükümlü ve tutukluların maddî ve manevî kalkınmaları için eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerekliliği ve yararı herkesçe bilinmektedir. Eğitim ve öğretim hizmetleri etkili iyileştirme aracı olduğu kadar, ceza infaz kurumu rejiminin gerektirdiği disiplin ve düzene en iyi uyan yaşayış sistemidir.

Eğitim ve öğretim çalışmalarından beklenen; hükümlü ve tutukluların doğru davranış, tutum ve alışkanlıkları benimseyerek, yeniden suç işlemelerini önleyecek ahlâkî değerler kazanmalarını sağlamak; kurum hayatını normal hayata yakınlaştırarak, bu kişilerin salıverilmelerinden sonra topluma uyumlarını kolaylaştırmak ve dış olaylara, tahriklere karşı sabırlı, dayanıklı ve soğukkanlı hâle getirmektir.

Bu amaçları hedefleyen ceza infaz kurumlarında bütün hükümlü ve tutukluların, temel ve meslekî eğitim, orta ve yüksek öğretim, yaratıcı ve kültürel faaliyetler, bedensel eğitim, spor, sosyal eğitim, din eğitimi ve kütüphane hizmetlerini ihtiva edecek şekilde tasarlanmış bir eğitim olanaklarına sahip olması sağlanmaktadır.

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

Ceza infaz kurumlarında yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleri; hükümlüye yeni ve olumlu davranışlar kazandırmayı hedefleyen ve bu amacı gerçekleştirmek üzere beden, zihin, ahlâk ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir yapıya sahip, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek, bilgi, yetenek, beceri ve davranışlarını geliştirmek, kendilerinin geçim ve mutluluklarını sağlamak amacına yönelik hizmetler bütünüdür.

Hükümlüye, ceza infaz kurumunda bulunduğu süre içinde, kişiliğini geliştirecek, eğitimini güçlendirecek, yeni beceriler elde etmesini, suç işleme eğilimini yok etmeyi sağlayacak ve salıverilme sonrasına hazırlayacak eğitim programları uygulanır. Bu eğitim programları şunlardır:


1.Temel EğitimOkuma Yazma Kursu, Yetişkin 2. Kademe Eğitimi Başarı Kursu
2. Açık Öğretim Çalışmaları
Açık İlköğretim Okulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesi
3. Meslek Eğitimi
4. Din Eğitimi ve Manevi Rehberlik
5. Sosyal-Kültürel Etkinlikler
Konferans, tiyatro, konser, sinema gösterimi, resim, halk oyunları, müzik, el sanatları, sergi, bilgi yarışması, münazara, satranç-dama vb. çalışmalar.
6. Kütüphane Hizmetleri
7. Sportif Faaliyetler 
8. Yüksek Öğretim Çalışmaları
Örgün yüksek öğretim, YGS, LYS, KPSS, DGS vb.

Eğitim programları, hükümlünün, yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, ceza süresi, yetenekleri ve kültür durumuna uygun olarak hazırlanmakta ve yürütülmektedir.

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Ermenek M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.. Önder ÇELEBİ