İLÇE : ERMENEK
İL :KARAMAN
KAYMAKAM: Hüseyin SAYIN
TELEFON : 0 338 716 24 24
UZAKLIĞI :160 KM
NÜFUSU :10900

         Ermenek, tarihi Kilikya-Taşeli bölgesinin önemli şehirlerinden biridir. Bölge; Doğusunda Seyhan-Ceyhan Nehirleri,Batısında Antalya bölgesi,Kuzeyinde Isparta-Burdur Bölgesi ve Konya,Güneyde Akdeniz ile çevrilidir. Ermenek ilçesi; eskiden Kilikya günümüzde taşeli denilen bu bölgenin merkezinde yer almaktadır. Ermenek ilçesi,Doğuda Mut,Batısında Alanya,Güneyinde Anamur, Gülnar, Kuzeyinde il merkezi Karaman'la çevrili havzanın ortasında,Göksu'nun en büyük kolu olan Ermenek Çayı üzerinde kurulmuş olan çok eski bir yerleşim merkezi olup,tarih boyunca da çevresindeki diğer şehirlere merkezlik etmiştir.Ayrıca,ISAURIA (iç Kilikya)denilen Ermenek Çayı vadisinde bir çoğunun yeri bile kaybolan 10'dan fazla şehir de kurulmuştur.  

           Akdeniz kıyısında yaşayan kavimlerin zaman zaman sığınak yeri olmuştur. Strabon’un (zarfan mağaraları) dediği korkunç mağaralar Ermenek şehri kuzeyindeki Maraspoli mağaralarıdır. Bu mağaraların ilk çağlarda meskun bulunduğu kalıntılardan anlaşılmaktadır. Ermenek’in Prehistorik devirlerde güneyden gelen Negroidler tarafından iskan edildiği sanılmaktadır. Kalgolitik çağlarda Proto Hititler, Ermenek Bölgesine kadar inmişlerdir. Hititler devrinde İsauria krallığına ait Hapalla bölgesi içinde bulunan Ermenek’te M.Ö.2000 yıllarında deniz yolu ile gelen Akalların yerli halkı içerilere sürdüğü veya onlarla kaynaştığı görülür.

       Perslerin bu bölgedeki hakimiyeti de M.Ö.333 yılında büyük İskender’le kırılmış onun ölümünden sonra Ermenek M.Ö.312 selevkoslara geçmiştir. Bizanslar devrinde Ermenek zaman zaman islam ordularının hucumuna uğramış Abbasiler devrinde Halife Mutasın Ermenek’i zapt etmiş ise de Akedonya sülalesi zamanında tekrar Bizanslıların eline geçmiştir.
      
     Selçukluların Anadoluda bir devlet kurmaları ile Ermenek, sık sık Türk akınlarına sahne olmuş, nihayet 1228 yılında Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubat tarafından zapt edilmiş, bu bölgeye uç beyi olarak Karaman Oymağı yerleştirilmiştir.Bu tarihten Karamanoğullarının Osmanlılar tarafından yıkılışına kadar (1479) Karamanoğullarının elinde bulunan Ermenek bu devirde en zengin ve feyizli devrini yaşamış mimari sanat eserleri ile süslenmiştir. Osmanlı Sadrazamı Gedik Ahmet Paşa eliyle uzun süren bir mücadeleden sonra kesin olarak Osmanlı Devletine katılan Ermenek Adana eyaletine bağlı Silifke Sancağı içinde Paşa Hassı olarak idare edilmiş ve 1845 yılında Konya iline bağlanmış, 1910 yılında ilçe haline getirilmiş, 1914 yılında tekrar İçel müstakil sancağına alınmış ise de 1917 yılında yeniden Konya’ya bağlanmış ve 1989 yılında Karaman’ın il olması ile buraya bağlanmıştır.

  
U L A Ş I M   : 
İlçemize ulaşım imkanı kendi bağlı olduğu Karaman iline ve Konya iline;

1-Ermenek-Mut-Karaman ( 160 KM.) - 2-Ermenek-Mut-Karaman-Konya ( 260 KM.) - 3-Ermenek-Sarıveliler-Taşkent-Hadim-Konya ( 210 KM.) üzerinden yapılmaktadır. Ermenek-Mut-Karaman-Konya ulaşım imkanı Özkaymak firmasına ait Konya Garajından Sabah saat 09:00 ve Akşam 16:00’da çıkış yapar
 
 
 

 

 

Ermenek Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster : Bilgi İşlem Bürosu - Hilmi YILMAZ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.